ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DYBVAD VANDVÆRK I/S

ER AFLYST.

NY DATO FØLGER SENERE.

 

 

 

 

 

 

 

27. juni 2019

 

Er din varmeinstallation indstillet korrekt?

Din varmeinstallation kan være indstillet forkert, og det kan medføre at din afkøling ikke er god nok.

Selv om flere forbrugere har forbedret deres afkøling, er der fortsat forbrugere som burde kunne forbedre afkølingen. Varmeværket har ikke ansvaret for de interne anlæg, men – som en gratis service – om muligt at finde frem til årsagen/årsagerne til for lav afkøling.

 

Vi kommer rundt til alle vore forbrugere, med start i uge 28.

Aftale om gennemgang af anlægget kan ske ved henvendelse til varmemester Jens Bøgh – enten på adressen Jernbanegade 8 B, Dybvad, eller ved telefonisk kontakt på tlf. 23 45 47 52.

 

Afgift ved for lav afkøling: 1% af forbrugsafgiften pr. manglende grads afkøling under 25 grader.

Derfor er det vigtigt, at din installation bruger dit varmeanlæg korrekt.

Husk at have en jævn varme indstillet på alle radiatorer, og ikke kun én tændt - det bevirker, at den ene radiator vil forsøge at opvarme et for stort rum, og det vil medføre at radiatoren vil blive meget varm, og derfor ikke kan komme af med varmen.

I dette tilfælde vil afkølingen ikke være god nok og returvandet til varmeværket vil have en for høj temperatur.

Det er dyrt at transportere varmt vand, så derfor ønsker vi korrekt temperatur på returvandet.