Meddelse

Lørdag den 14.09.2019

Forstyrrelser i varmeforsyningen

Der kan forekomme forstyrrelser i varmeforsyningen vedrørende: Forbrugerne på Bogfinkevej. Varmeværket har fået alarm på driftsforstyrrelser fra pumpestationen. Eventuelt fejl eller skader på trykket i ledningsnettet vil blive rettet mandag den 16.09.2019. Såfremt der er spørgsmål, kan man rette henvendelse til Varmemester Jens S. Bøgh på telefon 23454752.                                                                                                                            

 

Vi beklager, de gener dette måtte afstedkomme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. juni 2019

 

Er din varmeinstallation indstillet korrekt?

Din varmeinstallation kan være indstillet forkert, og det kan medføre at din afkøling ikke er god nok.

Selv om flere forbrugere har forbedret deres afkøling, er der fortsat forbrugere som burde kunne forbedre afkølingen. Varmeværket har ikke ansvaret for de interne anlæg, men – som en gratis service – om muligt at finde frem til årsagen/årsagerne til for lav afkøling.

 

Vi kommer rundt til alle vore forbrugere, med start i uge 28.

Aftale om gennemgang af anlægget kan ske ved henvendelse til varmemester Jens Bøgh – enten på adressen Jernbanegade 8 B, Dybvad, eller ved telefonisk kontakt på tlf. 23 45 47 52.

 

Afgift ved for lav afkøling: 1% af forbrugsafgiften pr. manglende grads afkøling under 25 grader.

Derfor er det vigtigt, at din installation bruger dit varmeanlæg korrekt.

Husk at have en jævn varme indstillet på alle radiatorer, og ikke kun én tændt - det bevirker, at den ene radiator vil forsøge at opvarme et for stort rum, og det vil medføre at radiatoren vil blive meget varm, og derfor ikke kan komme af med varmen.

I dette tilfælde vil afkølingen ikke være god nok og returvandet til varmeværket vil have en for høj temperatur.

Det er dyrt at transportere varmt vand, så derfor ønsker vi korrekt temperatur på returvandet. 

 

 

 

 

 

Meddelelse fra

Dybvad varmeværk a.m.b.a.                           Januar 2019

 

Dybvad Varmeværk meddeler til alle forbrugerne i Dybvad, at samarbejdsaftalen mellem Hørby Varmeværk og Dybvad Varmeværk er ophørt pr. 31.12.2018.

Vi har ikke længere pasnings aftaler med andre værker.

Nu køre Dybvad Varmeværk helt selvstændigt igen.

Pt. er det hele ved at blive sat op til den fremtidige struktur.

Med denne omlægning af driften pr. 01.01.2019 betyder det også Dybvad Varmeværk`s daglige drift passes af Varmemester Jens Skovgaard Bøgh.                                                                                      

Der ansættes ikke ny driftsassistent.                                          

Udover Varmemesteren er der tilknyttet 3 personer til vagtordninger

Alle der er tilknyttet vagtordningen har gennemgået en grundig oplæring af driften på Dybvad Varmeværk.

Varmeværket råder nu over et vagtordningsteam samt tilkald til driftsassistance efter behov.

Vagtordningsteamet bestående af følgende:

Peter Christensen: Maskinmester, vvs-installatør og elinstallatør.

Jørgen Pedersen: Maskinmester.

Jens-Emil Høholt Jensen: Under uddannelse til Maskinmester.

 

  

Bogholderiet:                                                                                      

Regninger, flytning og lign.                          

Kontakt: Bogholder/sekretær: Irene Bruun

(træffes hver tirsdag samt efter aftale)          

Telefon: 98864208 eller

mail: kontordybvv@gmail.com

 

            

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dybvad Varmeværk