Hjælp!

Dybvad Fjernvarme taber vand i Dybvad By tjek din stikledning & varmeinstallation.

 

Dybvad Fjernvarme sender nødråb om at forbrugerne skal tjekke sine fjernvarmerør, da Dybvad varmeværk i en uges tid har tabt store mængder vand.

 

Pt. Taber varmeværket mellem 150 – 200 liter vand i timen.

 

Vi beder om hjælp til at finde vandbruddet. Du/I bedes venligst foretage en visuel kontrol af der, hvor jeres stikledning går fra vejen og ind til huset. Derudover vil vi bede jer om at foretage en manuel lækagekontrol ved at følge vedledningen på vores hjemmeside www.dybvadfjernvarme.dk  

 

Ansatte på værket arbejder på højtryk for at finde brud på ledningsnettet, stikledninger mv.

 

Kan man ikke selv lokalisere det, og derfor beder om hjælp til at finde det er man velkommen til at kontakte Varmemester Jens Bøgh på telefon 98864208 automatisk omstilling til mobil. Eller mobil nr: 23454752.

 

 Med venlig hilsen

 

Peter Boel Beck      &   Jens Skovgaard Bøgh

 

Formand                              Varmemester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information til Forbrugerne

 

Få mest mulig ud af din fjernvarme

 

Er dit anlæg tæt?

 

Du kan tjekke om dine rør eller vandvarmer er utæt ved at følge guiden nedenfor.

 

Utæt rør?

 

1) Luk returløbet

 

Luk dit fjernvarmeanlægs returløb – (normalt den blå ventil).

 

Returløbet er det afkølede vand, du sender tilbage til fjernvarmen.

 

Vent 5 minutter.

 

2) Aflæs vandflowet

 

Tryk på måleren indtil den viser flowet

 

(måleren viser enten: l/h eller m3/h). Det skal være 0. Når du ikke lukker vand ud, skal der heller ikke kunne komme vand ind. Sker det, vil måleren vise et flow, og så kan der være en utæthed, der skal undersøges nærmere.

 

3) Åben returløbet

 

Når du er færdig med kontrollen, skal du langsomt åbne for hovedventilen på returløbet igen.

 

 

 

Er De i tvivl om hvordan De kontrollerer Deres anlæg, eller har spørgsmål i øvrigt, er De velkommen til at kontakte varmeværket.

 

Dybvad varmeværk starter op fra uge 2. med at tilbyde at få et gratis besøg for vejledning i deres anlæg.

 

Ønsker forbrugerne et besøg kan man kontakte Varmemester Jens Bøgh på tlf: 98864208/ 23454752 eller mail: dybvv@mail.dk for at aftale tid for gennemgang af installationen.

 

 

 

Covid-19

 

Pga. forøgelse i smittespredning af Covid-19, har vi besluttet at lukke for besøgende på Dybvad Varmeværk. Vi beder derfor forbruger, leverandører mfl. Kontakte os pr. tlf. 98864208 / 23454752 eller mail: dybvv@mail.dk

 

 

 

Hvordan kontrolleres fjernvarmeanlæg for tæthed?

 

Fjernvarmevand strømmer konstant mellem varmeværk – igennem ledningsnettet og stikledninger rundt til de enkelte forbrugere, og retur igen, alt afhængig af forbruget.

 

Alene ledningsnettet i offentlig vej og stikledninger indtil forbrugerne udgør over mange km rør frem og tilbage.

 

Dertil kommer rørene inde i huse og lejligheder - igennem gulvvarme eller radiatorer.

 

Ikke alt er tæt – men varmeværket holder konstant øje med, hvor meget vand der tabes i hele systemet. Med mellemrum kontrollerer varmeværket ledningsnettet med termografi for at finde eventuelle utætheder. I andre tilfælde foretages der aflukninger i dele af ledningsnettet for at kontrollere tætheden.

 

Vi oplever ofte at utætheder findes i husene, så derfor kan det være en god ide,med mellemrum at kontrollere om ens eget anlæg er tæt.

 

 

 

Er din varmeinstallation indstillet korrekt?

 

Din varmeinstallation kan være indstillet forkert, og det kan medføre at din afkøling ikke er god nok.

 

Selv om flere forbrugere har forbedret deres afkøling, er der fortsat forbrugere som burde kunne forbedre afkølingen.

 

Varmeværket har ikke ansvaret for de interne anlæg, men – som en gratis service – om muligt at finde frem til årsagen/årsagerne til for lav afkøling.

 

Afkølingstillæg.​ Der betales 1 % pr. grad ved manglende afkøling af returtemperaturen, må ikke overstige 37 °C.                                   

 

Derfor er det vigtigt, at din installation bruger dit varmeanlæg korrekt.

 

Husk at have en jævn varme indstillet på alle radiatorer, og ikke kun én tændt - det bevirker, at den ene radiator vil forsøge at opvarme et for stort rum, og det vil medføre at radiatoren vil blive meget varm, og derfor ikke kan komme af med varmen.

 

I dette tilfælde vil afkølingen ikke være god nok og returvandet til varmeværket vil have en for høj temperatur.

 

Det er dyrt at transportere varmt vand, så derfor ønsker vi korrekt temperatur på returvandet.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Peter Boel Beck       &   Jens Bøgh

 

Formand                         Varmemester