Dybvad Varmeværk A.m.b.a.

Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.00

afholdes der generalforsamling

i Dybvad Hallens cafeteria

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan

for kommende år

6. Vedtægtsændringer

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Valg af bilagskontrollanter

12. Eventuelt

Den reviderede årsrapport kan afhentes på varmeværket otte dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er der spisning Tilmelding hertil nødvendig på telefon 98 86 42 08 eller E-mail: dybvv@mail.dk senest onsdag den 22.06.2020