Ekstraordinær Generalforsamling

Vedtægtsændring.

Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag til afskaffelse af bilagskontrollanter. Alle bilag ses af mindst to mand, idet der skal en til at indlægge betalinger og en anden til godkende. I sidste ende ses bilagene også af revisor.

Der forslåes bortfald af vedtægternes §6.4 – pkt 11: Valg af 2 billagskontrollanter

Endvidere af §7.3: De af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter har til opgave at kontrollere, hvorvidt selskabets udgifter er medgået i værkets drift i samarbejde med den af generalforsamlingen valgte revisor.

Forslaget vedtaget med alle stemmer. Skal nu endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling.