Tariffer 2019 - 2020

 

Udmeldelsesbidrag:​

Udmeldelsesbidraget udgør varmeværkets udgift ved fjernelse af stikledning, samt ur og hovedhaner.

 

Tilslutningsbidrag:

GRATIS (dog skal faktiske udgifter betales af ny forbruger)

 

Faste bidrag:

Abonnements bidrag.​1.000,- kr. (1.250,- kr. inkl. moms) pr målerstand (forbrugernummer)

Effektbidrag efter BBR areal.​20,- kr. pr m2 (25,00kr. inkl. moms)

BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal erhvervsareal industriareal.

Alle arealer over 1.000 m2 er betalings frie

 

Målerleje ​600,- kr. pr måler (750,- kr inkl. moms) 

 Forbrugsbidrag:

Kwh. Pris​ 0,41 kr. Excl. Moms (0,52 kr inkl. moms)

 

Gebyrer – renter m.v.:

1. rykkergebyr ​100,- kr. inkl. moms.

2. rykkergebyr​ 100,- kr. inkl. moms.

Rente gebyr ​1,5 % pr. påbegyndt måned.

Gebyr for lukning/genoplukning ​300,- kr. (375,- kr. inkl. moms)

Afkølingstillæg.​1 % pr. grad ved manglende afkøling under 25 °C.

Nærværende tariffer for fjernvarmelevering er vedtaget af Dybvad Varmeværk, 9352 Dybvad den 24.04.2019 og anmeldt til Forsyningstilsynet den 29.04.2019

Dybvad Varmeværk A.m.b.A er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelser.