Tariffer 2020- 2021               

1.maj 2020 - 30. april 2021

 

 

Udmeldelsesbidrag:​

Udmeldelsesbidraget udgør varmeværkets udgift ved fjernelse af stikledning, samt ur og hovedhaner.

 

Tilslutningsbidrag:

GRATIS (dog skal faktiske udgifter betales af ny forbruger)

 

Faste bidrag:

Abonnements bidrag.​1.000,- kr. (1.250,- kr. inkl. moms) pr målerstand (forbrugernummer)

Effektbidrag efter BBR areal.​20,- kr. pr m2 (25,00kr. inkl. moms)

BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal erhvervsareal industriareal.

Alle arealer over 1.000 m2 er betalings frie

 

Målerleje ​600,- kr. pr måler (750,- kr inkl. moms) 

 Forbrugsbidrag:

Kwh. Pris​ 0,43 kr. Excl. Moms (0,54 kr inkl. moms)

 

A `conto Betalinger 

Årlig a`conto betaling fordeles på 10 rater.                                                                         

 April og maj er betalingsfri. 

Afregningsaflæsningen foretages hvert år ved årsskifte den 30. April og slutafregningen sendes ud ultimo maj måned.

Årsopgørelsen kan ses på betalingsservice juni måned sammen med  1. a conto for nyt det nye varme år.

Varmeåret for Dybvad Varmeværk A.m.b.A er perioden fra den  01.05 til og med den 30.04. 

 

 

 

Gebyrer – renter m.v.:

1. rykkergebyr ​100,- kr. inkl. moms.

2. rykkergebyr​ 100,- kr. inkl. moms.

Rente gebyr ​1,5 % pr. påbegyndt måned.

Gebyr for lukning/genoplukning ​300,- kr. (375,- kr. inkl. moms)

Afkølingstillæg.​  Der betales 1 % pr. grad ved manglende afkøling  af returtemperaturen, må ikke overstige 37 °C.                                     

 

Nærværende tariffer for fjernvarmelevering er vedtaget af Dybvad Varmeværk, 9352 Dybvad den 23.04.2020 og anmeldt til Forsyningstilsynet den 30.04.2020

Dybvad Varmeværk A.m.b.A er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelser.