Tariffer 2018 - 2019

 

Udmeldelsesbidrag:​

Udmeldelsesbidraget udgør varmeværkets udgift ved fjernelse af stikledning, samt ur og hovedhaner.

 

Tilslutningsbidrag:

GRATIS (dog skal faktiske udgifter betales af ny forbruger)

 

Faste bidrag:

Abonnements bidrag.​1.000,- kr. (1.250,- kr. inkl. moms) pr målerstand (forbrugernummer)

Effektbidrag efter BBR areal.​20,- kr. pr m2 (25,00kr. inkl. moms)

BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal erhvervsareal industriareal.

Alle arealer over 1.000 m2 er betalings frie

 

Målerleje ​600,- kr. pr måler (750,- kr inkl. moms) 

 Forbrugsbidrag:

Kwh. Pris​ 0,41 kr. Excl. Moms (0,52 kr inkl. moms)

 

Gebyrer – renter m.v.:

1. rykkergebyr​100,- kr. inkl. moms.

2. rykkergebyr​100,- kr. inkl. moms.

Rente gebyr ​1,5 % pr. påbegyndt måned.

Gebyr for lukning/genoplukning​300,- kr. (375,- kr. inkl. moms)

Afkølingstillæg.​1 % pr. grad ved manglende afkøling under 25 °C.

 Nærværende tariffer for fjernvarmelevering er vedtaget af Dybvad Varmeværk, 9352 Dybvad den 01. maj 2018 og anmeldt til energitilsynet.

 Værket er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelser.