Information fra Dybvad Varmeværk.      26.04.2019

Information til Dybvad By om at røgen fra skorsten er lidt mørkere og lidt grumset end normalt.

Dette skyldes en del defekte tændbuer i forbrændingskammeret.

Der er bestilt nye tændbuer og disse leveres i uge 18 og monteres snarest.

Tændbuer har den funktion at vi har et lukket forbrændingskammer så vi kan hæve temperaturen op til 1700 grader og derved brænde de sidste gasser af.

Så det man ser er en del uforbrændt røg.

Såfremt der er spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Varmeværket.

Med venlig hilsen

Varmemester Jens S. Bøgh

Formand Peter Boel Beck

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelse fra

Dybvad varmeværk a.m.b.a.                           Januar 2019

 

Dybvad Varmeværk meddeler til alle forbrugerne i Dybvad, at samarbejdsaftalen mellem Hørby Varmeværk og Dybvad Varmeværk er ophørt pr. 31.12.2018.

Vi har ikke længere pasnings aftaler med andre værker.

Nu køre Dybvad Varmeværk helt selvstændigt igen.

Pt. er det hele ved at blive sat op til den fremtidige struktur.

Med denne omlægning af driften pr. 01.01.2019 betyder det også Dybvad Varmeværk`s daglige drift passes af Varmemester Jens Skovgaard Bøgh.                                                                                      

Der ansættes ikke ny driftsassistent.                                          

Udover Varmemesteren er der tilknyttet 3 personer til vagtordninger

Alle der er tilknyttet vagtordningen har gennemgået en grundig oplæring af driften på Dybvad Varmeværk.

Varmeværket råder nu over et vagtordningsteam samt tilkald til driftsassistance efter behov.

Vagtordningsteamet bestående af følgende:

Peter Christensen: Maskinmester, vvs-installatør og elinstallatør.

Mikkel Overbeck: Elinstallatør, ventilation og køl.

Vakant:

 

  

Bogholderiet:                                                                                      

Regninger, flytning og lign.                          

Kontakt: Bogholder/sekretær: Irene Bruun

(træffes hver tirsdag samt efter aftale)          

Telefon: 98864208 eller

mail: kontordybvv@gmail.com

 

            

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dybvad Varmeværk