Velkommen til Hjemmesiden.

På Hjemmesiden kan man finde oplysninger om Varmeværket & Vandværket.

 

 

Billigere varme luner igen i Dybvad

Dybvad Varmeværk nedsætter varmeprisen

Der blev tirsdag den 26.06.2018 afholdt Ordinær generalforsamling for Dybvad Varmeværk på Dybvad kro.

Der var 14 fremmødte incl. Bestyrelsen

Formand Peter Boel Beck bød velkommen og aflagde beretningen for året.

Bestyrelsens beretning for Dybvad varmeværks 58’ens 20ende drifts år.

Dybvad Varmeværks bestyrelse har besluttet at nedsætte prisen på varme med   4,6 % på den

variable afregning . De faste afregningspriser forbliver tillige uændret i 2018/2019

I øvrigt henvises til vores priser på vores hjemmeside.

Nedsættelsen gælder for hele fyringssæsonen 2018/2019. Prisnedsættelsen er blevet muligt efter et særdeles godt resultat for regnskabsåret 2017/2018.

Prissænkningen er allerede gennemført og vil fremgå af årsopgørelsen der er udarbejdet og er udsendt til forbrugerne..

Årsagen til det fine regnskab kan primært forklares med følgende.

 Forventningerne om mere fordelagtigt forhold mellem salg af varme og produktion af varme. Bl.a. med varmeværkets akkumuleringstank, kan der i visse perioder af året fortages en mere rentabel produktion, idet kedlen i varme perioder kan køre ”normal” tryk og producere til akkumuleringstanken, og herefter være lukket i helt op til 5-6 dage helt afhængig af årstiden. Dette medvirker til en mere rentabel produktion.

Der foretages løbende optimering af kedel og program/teknik styring, hvilket har til formål at forbedre forbrændingen og dermed medvirker til en mere rentabel produktion.

Bestyrelsen vil naturligvis fortsat arbejde for at drive varmeværket så billigt og effektivt som muligt. Et af midlerne til dette er bla. at få tilsluttet flere forbrugere til varmeværket, hvilket burde være muligt efter nedsættelsen af værkets takst på den variable med 4,6 % fra og med indeværende fyringssæson. For de som står overfor at skulle udskifte varmekilden i husholdningen, vil det derfor være en god idé at kontakte Dybvad Varmeværk, for at få overblik over den reelle udgift.

 Tilslutningen til fjernvarmen og til med får man en særdeles miljøvenlig varmekilde i husstanden.

Formand Peter Boel Beck oplyser at det er stor glæde at man i varme året 2018/2019 kan nedsætte varmeprisen med 4,6 %.

 I varmeåret 2017/2018 kunne man nedsætte varmeprisen med   12,2 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Udnyt fjernvarmen og spar penge.

Største delen af alle hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle, der udnytter fjernvarmen godt nok. Det betyder først og fremmest, at mange betaler mere end nødvendigt for deres varme. Men det betyder også, at Varmeværket er nødt til at producere mere energi og dermed forurene mere end højst nødvendigt.

  

Effektiv udnyttelse.

 En af ideerne med fjernvarme er, at du udnytter energien i fjernvarmevandet så godt som muligt i dit hjem. Det gør du ved, at sørge for en effektiv afkøling af det vand, som fjernvarmeværkerne sender ud til dig i fjernvarmerørene. Afkølingen er ganske enkelt den temperaturforskel, der er på vandet når det bliver sendt frem til din bolig og når det bliver sendt retur til værket igen.

   

Umiddelbart kan det måske lyde mærkeligt, at fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt ude i hjemmene. Mange tror, at så skal vandet bare varmes så meget mere op, når det kommer tilbage til værket. Men sådan hænger det ikke sammen. Hvis retur- vandet er kølet godt af, betyder det nemlig at varmen er udnyttet optimalt i dit hjem.

 

Gode grunde til afkøling.

 

Hvis returvandet til værket er kølet godt af, betyder det

  

Mindre varmetab i fjernvarmenettet

Mindre pumpeudgifter (elektricitet) til at pumpe vandet rundt i nettet

• Mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør

 • Mindre omkostninger for fjernvarmeselskabet

 • Lavere fjernvarmepriser for kunderne

 

 God drift giver stor besparelse

 

Beplantning og forskønnelse i Dybvad By.

Torsdag den 16.11.2017 blev der på arealet Aalborgvej 455, som ejes af Dybvad Varmeværk A.m.b.a etableret beplantningsbælter.

Akkumuleringstanken er blevet etableret på Aalborgvej 455 for en del år siden og som blev placeret tæt ved  Aalborgvej.

 Akkumuleringstanken som nu er en del af et bymiljø “byen i landskabet”.

Formand Peter Boel Beck oplyser, at Frederikshavn Kommune har godkendt det fremsendte forslag til etablering af beplantningsbælter.

Med hjemmel i planlovens §19 meddeles der dispensation fra lokalplan nr. SAE.T.06.07.01, §7.1  for så vidt angår placeringen af beplantningsbæltet ved Aalborgvej.

 Dybvad Varmeværk`s Formand Peter Boel Beck oplyser, at dispensationen meddeles med baggrund i, at hensynet med lokalplanens bestemmelser om beplantning og afskærmning omkring akkumuleringstanken vurderes tilgodeset med det godkendte forslag.

Formanden oplyser at såfremt der på et senere tidspunkt etableres solceller eller lign. anlæg i tilknytning til Dybvad Varmværk A.m.b.A på arealet mellem varmeværket og akkumuleringstanken kan der blive stillet krav om etablering af beplantningsbælter/afskærmning i henhold til lokalplan SAE.T.06.07.01

Peter Boel Beck oplyser til avisen at vi er glade for den forskønnelse som nu er etableret og at Dybvad ”byen i landskabet” vil nyde godt af dette flotte natur-landskab.

 

  

 

 

Info:

Der er pr.01.04.2016 indgået samarbejdsaftale mellem Hørby Varmeværk og Dybvad Varmeværk.

Varmemesteren fra Hørby har ansvaret for drift og vedligeholdelses arbejde på Dybvad Varmeværk.