Billigere varme luner i Dybvad.

Velkommen til Dybvad Varmeværk`s hjemmeside.

 

 

  

  

 

Udnyt fjernvarmen og spar penge.

Største delen af alle hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle, der udnytter fjernvarmen godt nok. Det betyder først og fremmest, at mange betaler mere end nødvendigt for deres varme. Men det betyder også, at Varmeværket er nødt til at producere mere energi og dermed forurene mere end højst nødvendigt.

 

 

Effektiv udnyttelse.

 

En af ideerne med fjernvarme er, at du udnytter energien i fjernvarmevandet så godt som muligt i dit hjem. Det gør du ved, at sørge for en effektiv afkøling af det vand, som fjernvarmeværkerne sender ud til dig i fjernvarmerørene. Afkølingen er ganske enkelt den temperaturforskel, der er på vandet når det bliver sendt frem til din bolig og når det bliver sendt retur til værket igen.

   

Umiddelbart kan det måske lyde mærkeligt, at fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt ude i hjemmene. Mange tror, at så skal vandet bare varmes så meget mere op, når det kommer tilbage til værket. Men sådan hænger det ikke sammen. Hvis retur- vandet er kølet godt af, betyder det nemlig at varmen er udnyttet optimalt i dit hjem.

 

Gode grunde til afkøling.

 

Hvis returvandet til værket er kølet godt af, betyder det

  

Mindre varmetab i fjernvarmenettet

Mindre pumpeudgifter (elektricitet) til at pumpe vandet rundt i nettet

• Mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør

 • Mindre omkostninger for fjernvarmeselskabet

 • Lavere fjernvarmepriser for kunderne

 

 God drift giver stor besparelse

 

  

Akkumuleringstanken ligger tæt ud til Aalborgvej, akkumuleringstanken som nu skal være en del af et bymiljø “byen i landskabet”.

Bestyrelsen har derfor besluttet at byens borger skal komme med ideer og forslag til forskønnelse og beplantning omkring akkumuleringstanken. Forslag kan fremsendes til Dybvad Varmeværk.


 

 

Info:

Der er pr.01.04.2016 indgået samarbejdsaftale mellem Hørby Varmeværk og Dybvad Varmeværk.

Varmemesteren fra Hørby har ansvaret for drift og vedligeholdelses arbejde på Dybvad Varmeværk.