Velkommen til Hjemmesiden.

På Hjemmesiden kan man finde oplysninger om Varmeværket & Vandværket.

 

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 19.30 afholdes der generalforsamling på Dybvad Kro

 

 

 

  

 

Udnyt fjernvarmen og spar penge.

Største delen af alle hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle, der udnytter fjernvarmen godt nok. Det betyder først og fremmest, at mange betaler mere end nødvendigt for deres varme. Men det betyder også, at Varmeværket er nødt til at producere mere energi og dermed forurene mere end højst nødvendigt.

  

Effektiv udnyttelse.

 En af ideerne med fjernvarme er, at du udnytter energien i fjernvarmevandet så godt som muligt i dit hjem. Det gør du ved, at sørge for en effektiv afkøling af det vand, som fjernvarmeværkerne sender ud til dig i fjernvarmerørene. Afkølingen er ganske enkelt den temperaturforskel, der er på vandet når det bliver sendt frem til din bolig og når det bliver sendt retur til værket igen.

   

Umiddelbart kan det måske lyde mærkeligt, at fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt ude i hjemmene. Mange tror, at så skal vandet bare varmes så meget mere op, når det kommer tilbage til værket. Men sådan hænger det ikke sammen. Hvis retur- vandet er kølet godt af, betyder det nemlig at varmen er udnyttet optimalt i dit hjem.

 

Gode grunde til afkøling.

 

Hvis returvandet til værket er kølet godt af, betyder det

  

Mindre varmetab i fjernvarmenettet

Mindre pumpeudgifter (elektricitet) til at pumpe vandet rundt i nettet

• Mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør

 • Mindre omkostninger for fjernvarmeselskabet

 • Lavere fjernvarmepriser for kunderne

 

 God drift giver stor besparelse

 

Beplantning og forskønnelse i Dybvad By.

Torsdag den 16.11.2017 blev der på arealet Aalborgvej 455, som ejes af Dybvad Varmeværk A.m.b.a etableret beplantningsbælter.

Akkumuleringstanken er blevet etableret på Aalborgvej 455 for en del år siden og som blev placeret tæt ved  Aalborgvej.

 Akkumuleringstanken som nu er en del af et bymiljø “byen i landskabet”.

Formand Peter Boel Beck oplyser, at Frederikshavn Kommune har godkendt det fremsendte forslag til etablering af beplantningsbælter.

Med hjemmel i planlovens §19 meddeles der dispensation fra lokalplan nr. SAE.T.06.07.01, §7.1  for så vidt angår placeringen af beplantningsbæltet ved Aalborgvej.

 Dybvad Varmeværk`s Formand Peter Boel Beck oplyser, at dispensationen meddeles med baggrund i, at hensynet med lokalplanens bestemmelser om beplantning og afskærmning omkring akkumuleringstanken vurderes tilgodeset med det godkendte forslag.

Formanden oplyser at såfremt der på et senere tidspunkt etableres solceller eller lign. anlæg i tilknytning til Dybvad Varmværk A.m.b.A på arealet mellem varmeværket og akkumuleringstanken kan der blive stillet krav om etablering af beplantningsbælter/afskærmning i henhold til lokalplan SAE.T.06.07.01

Peter Boel Beck oplyser til avisen at vi er glade for den forskønnelse som nu er etableret og at Dybvad ”byen i landskabet” vil nyde godt af dette flotte natur-landskab.

 

  

 

 

Info:

Der er pr.01.04.2016 indgået samarbejdsaftale mellem Hørby Varmeværk og Dybvad Varmeværk.

Varmemesteren fra Hørby har ansvaret for drift og vedligeholdelses arbejde på Dybvad Varmeværk.